http://www.bonusclub.cz

Pro partnery


Nabízíme vám reklamu a propagaci vaší poskytnuté značky.

Zajistíme, aby k vám vedly kroky mnoha desítek tisíc držitelů naší karty.


spolupráce

.

Vaši značku s popisem nabídky služeb a zboží a výši poskytnuté slevy propagujeme těmito médii:

  • banner na www prezentaci Bonus Club ( formou aktivního banneru )
  • textovou informací na www prezentaci Bonus Club ( katalog partnerů )
  • marketingové materiály – tištěná verze katalogu
  • informační doprovodné dopisy

.
Distribuce karet je zajišťována prostřednictvím externích distribučních sítí ve formě bonusového doplňku k produktu, dále přes samostatné organizace a v neposlední řadě je karta společně s doprovodným dopisem automaticky přikládána k nově uzavřeným pojistným smlouvám partnerských pojišťoven.

.

Vaše účast v našem bonusovém programu vám zajistí významnou konkurenční výhodu podporou a zvýrazněním vaší značky.